5 grunner til hvorfor du skal sende nyhetsbrev
May 4, 2021, 11:11 Mailchimp,Markedsføring by Claus

Hvorfor skal du benytte deg av nyhetsbrev?

Det er mange årsaker til at det kan være lønnsomt å jobbe strukturert med utsendelse av nyhetsbrev til dine kunder og potensielle kunder. Det er en av de eldste eksisterende kanalene som du kan velge mellom når du skal fordele ditt markedsføringsbudsjett. 

Det skjer store endringer innen digital markedsføring om dagen, mye av dette har med personvern og GDPR å gjøre. Og selv om nye verktøy kommer til, er det én gjenganger man ikke blir kvitt. At så mange fortsatt sverger til e-post som kanal, handler ikke bare om gamle vaner – så hva er grunnen?

1: Nå ut til de som faktisk er interesserte

Det er mange årsaker til at det kan være lønnsomt å jobbe strukturert med utsendelse av nyhetsbrev til dine kunder og potensielle kunder. Det er en av de eldste eksisterende kanalene som du kan velge mellom når du skal fordele ditt markedsføringsbudsjett. 

Det skjer store endringer innen digital markedsføring om dagen, mye av dette har med personvern og GDPR å gjøre. Og selv om nye verktøy kommer til, er det én gjenganger man ikke blir kvitt. At så mange fortsatt sverger til e-post som kanal, handler ikke bare om gamle vaner – så hva er grunnen?

Før 2018 var digital markedsføring en liten vill vest. Men i 2018, da GDPR ble innført, ble personvern virkelig satt på agendaen. Og selv om GDPR er til glede for oss som forbrukere eller enkeltindivider, med fokuset på at vårt personvern skal tas vare på, førte det for kommersielle aktører en større omsetning og nytenkning. Det nye regelverket var i første rekke en stor kamp for nyhetsbrev-kanalen. Man måtte sikre at alle mottakere av en masseutsendelse hadde gitt sitt samtykke til å motta dette. Det fantes systemer for å innhente og oppbevare samtykke til markedsføring før GDPR, men de var ikke så utbredt. Det var mange som satt med store lister og lite konkretisert samtykke.

I gjennomsnitt mistet kunder mellom 80-90% av sine mottakere. Vi hadde kunder med e-postlister på 10 og 20 tusen kontakter. Og over natta satt de igjen med en tiendedel. Du tenker kanskje at høres negativt ut, men vi vil påstå at det har vært en positiv utvikling.

Fordi den gruppen de fleste kunder satt igjen med, ønsket faktisk å motta nyhetsbrev.

 

Med én gang GDPR ble implementert – så vi at de som tok oppgaven seriøst fikk høyere klikkrate og kvalitet på aktiviteten i nyhetsbrevet. Innføring av loven tvang oss til å ta noen vanskelige valg, men vi kom ut av det med høyere kvalitet.

Kanskje vi burde ta de valgene oftere? Noe vi også har sett effekten på, er at kvaliteten på mottakerne har mye å si for hvordan nyhetsbrevene blir mottatt og hva mottakeren gjør med nyhetsbrevet. Åpner de brevet, klikker de seg videre inn på gode tilbud eller nyheter? Hva klikker de på, og er det de samme hver gang? Vi kan ikke gi fasiten her, men vi har sett på flere parametere at det er en sammenheng med resultatene du kan oppnå med kanalen og hvor mye jobb og hvor seriøst du jobber med dette, som med alt annet. 

Den beste nyheten for deg som virkelig ønsker å gå dypere inn i kanalen, så har den største negative effekten av GDPR for lengst lagt seg, løsningene for å ivareta personvern og operere innenfor lovverket er enkelt tilgjengelige. Med nyhetsbrev får du en kanal der du slipper clickboter som spiser annonsebudsjettet ditt, du får en kanal der du kan skape reell verdi for dine følgere og beste kunder, helt på dine kunders vilkår.

 

2: Nyhetsbrev er enkelt å ta i bruk

Om du er helt nybegynner, eller har holdt på en stund – nyhetsbrev er enkelt å håndtere når du først har lært deg basis. Få på plass et malverk som du eller dine kollegaer kan jobbe innenfor som kan dupliseres fra gang til gang, da er mye gjort. Selve oppsettet av nyhetsbrev overlates i noen tilfeller til en designer, på samme måte som design av en annonse til sosiale medier. Selv om det kan være litt jobb å feks strukturere listene over dine følgere, så finnes det mye hjelp å få til dette også.

Under pandemien der vi skjønner at markedsføringen fortsatt må gjøres i en utfordrende tid, hvor man må bruke tid på å tilpasse og teste ulike budskap for å nå frem til sitt målgruppe, så kan nyhetsbrev også anvendes som nettopp en måte til å teste ut hvilke av dine budskap som er mest effektive.

Man kan til og med få nyhetsbrevene til å lage seg selv. 

 

 

3: Nyhetsbrev kan automatiseres

For noen er automatisk utsendelse av nyhetsbrev den absolutt største fordelen ved nyhetsbrev-kanalen og er en personlig favoritt. Det føles rett og slett magisk når oppgaver blir utført uten at man må løfte en finger for å få det gjort. Vi skulle feks gjerne ha en automatisk oppvask eller en automatisk klesvask. Det finnes sikkert allerede, men er kanskje ikke så tilgjengelig for oss vanlige dødelige enda. Automatisk e-post, det høres og er også helt magisk. 

Er det noe vits i å sette opp automatiseringer, eller vil det bare bli oppfattet som søppelpost tenker du kanskje. Vi ser faktisk eksempler hos en rekke kunder, som har satt opp automatiseringer etter kjøp, at denne type utsendelse er den mest populære, det er altså den som blir åpnet og klikket på mest av alle utsendelser som gjøres. 

Automatisk markedsføring bidrar til at mange av våre kunder sparer mye tid på tidkrevende oppgaver, som de kan bruke på andre ting. I tillegg ser vi at det også skaper en ny form for markedsføring og kommunikasjon med kundene som bringer kundene nærmere.

 

4: Allsidig bruk – nyhetsbrev kan brukes til mye forskjellig

Egentlig er nyhetsbrev litt misvisende som begrep for kanalen. Direkte markedsføring eller direkte kanal høres ofte om kanalen. 

I virkeligheten er det ingen begrensning for hva man kan benytte kanalen til. Når vi prater om nyhetsbrev, så opplever jeg at de fleste tenker på nyhetsbrev i sin tradisjonelle form. Altså en form for reklame som i stedet for å dumpe inn i postkassen, eller som en annonse på Facebook eller Google kommer som en e-post. Forgjengeren til denne type utsendelse er den fysiske reklamesaken som fortsatt legges i postkassen, der man skyter bredt og har ét budskap til en stor målgruppe som primært er geografisk bestemt.

De som jobber mye og putter den energi og fokus i kanalen som den fortjener, kommer ofte til et nytt nivå etter en stund. Da begynner man og jobbe mer med å dele opp sine mottakere i ulike målgrupper, basert på feks geografi, interesser, hva de tidligere har kjøpt og mange andre data man kan dele sine mottakere innen. 

Det som kan komme ut av å gå denne veien, er at man gjør noe helt annet enn å sende ut reklamer, man begynner å sende ut kommunikasjon som oppfattes mye mer relevant for mottakeren. De beste og de som vi ser får absolutt mest ut av å jobbe med nyhetsbrev kanalen, klarer å skape en relevans for mottakeren som gjør at det ikke føles som markedsføring. Noen av de grepene de tar i bruk er feks, spørreundersøkelser som sendes ut automatisk etter gjennomført kjøp, direkte e-post til kunder med tilbud på tjenester eller produkter som er i samme sjangre som tidligere kjøp og ikke minst påminnelser om kommende events/konserter. 

Kort oppsummert så handler kanalen om at jo mere du vet om dine mottakere og kobler denne kunnskapen med budskaper som matcher dette, da oppnår du relevans og da finnes det ikke noe markedsføring som er mer effektivt.

 

5: Nyhetsbrev er den kanalen som gir høyest ROI

Selv om du ikke skulle finne tiden til å jobbe med nyhetsbrev på den mest effektive måten, så vil du uansett ha med den mest effektive digitale markedsføringskanalen å gjøre.

Alle undersøkelser viser at e-post som markedsføringskanal er langt mer effektiv enn både sosiale medier, SMS, Google og hva som ellers finnes. Med utviklingen som skjer i Facebook og som gjør kvaliteten på annonsering i Facebook vesentlig mindre, så vil det være veldig vanskelig å se hvordan man skal finne en annen kanal som vil gi deg like mye penger igjen på det du investerer både i form av tid og penger.