Ønsker du en Mailchimp helsesjekk
Mailchimp helsesjekk

Vi har opparbeidet oss mye erfaring med Mailchimp de siste årene. Mange kunder har kommet til oss med enklere eller mer avanserte utfordringer, som vi bistår dem med å få løst.

Hva er det som gjør at noen av våre kunder får mer suksess gjennom direkte kundedialog ved hjelp av nyhetsbrev, SMS osv? Med en Mailchimp helsesjekk fra oss, så hjelper vi deg med å gjøre viktige avsjekk på om du er på rett vei i ditt kommunikasjons- og markedsføringsarbeid.

Vi ser at det er 3 hovedområder som du bør vite om og følge med på i din Mailchimp konto. 

1. Optimering av kundedialogen:

 • Har du oppdatert din Mailchimp konto med alle innstillinger og korrekte adresser, mva info etc?
 • Følger du med på dine statistikker i kontoen. Antall klikk og antall åpninger?
 • Ser du etter sammenhenger på hvorfor det skjer utsving i dine resultater?
 • Har du koblet din Mailchimp konto til din Google Analytics konto?
 • Optimerer du dine malverk og jobber du med å optimere design og ordvalg i dine nyhetsbrev?
 • Bygger du ulike malverk for ulike målgrupper eller holder du fast ved one size fits all?

2. Kontroll på dine følgeres/kunders data:

 • Har du etablert en god struktur i ditt audience, slik at det blir mer og mer verdifull data som befinner seg i din Mailchimp konto?
 • Har du kontroll på hvilke områder innen kommunikasjon du kan benytte de ulike sett med data til? 
 • Har du full oversikt på dine samtykker og når dine følgere har gitt dette?
 • Vet du om du sørger for å e-postadresser og tlfnr som blir samlet opp på dine nettsider faktisk kommer inn i Mailchimp?
 • Har du utforsket muligheten for å få innhentet kundedata fra andre systemer, som feks CRM, ERP eller andre systemer på en automatisk rutine?
 • Om du har mange integrasjoner til/fra Mailchimp, analyserer du dataene og sørger for at de blir klassifisert og gruppert best mulig inne i Mailchimp?
 • Hvor langt har du kommet når det kommer til å gruppere eller tagge dine mottakere i i Mailchimp?
 • Har du utviklet segmenter som enkelt kan velges før du sender ut dine nyhetsbrev?

 

3. Automation:

 • Har du satt opp noen automations i Mailchimp så langt?
 • Kontrollerer du inn imellom at de faktisk fungerer som de skal?
 • Personaliserer du de automatiske utsendelsene?
 • Kobler du automatiske utsendelser fra Mailchimp med datastrømme fra andre systemer?
 • Vedlikeholder du APIet mellom de ulike systemene? (Mailchimp er kjent for å oppdatere sine APIer med ujevne mellomrom uten å si fra om det)
 • Hvordan avleser du verdien av automatiske utsendelser?

Disse punktene og mange flere er innholdet i en Mailchimp helsesjekk fra oss.

En helsesjekk gjennomføres digitalt, der vi sammen går gjennom vår sjekkliste. Til slutt vil eventuelle mangler og punkter som bør settes på agendaen for dere bli satt sammen i en rapport, slik at dere enkelt kan vurdere tiltak og eventuelle forbedringspunkter sammen.

Vi kan selvsagt bistå dere i det videre arbeidet.

 


Ønsker du en Mailchimp helsesjekk?