Lily i full gang hos Støren Kulturhus
November 13, 2020, 14:09 lily,Markedsføring by Claus

Bakgrunn om Støren Kulturhus:

Støren Kulturhus er et kommunalt hus, og kommunen heter Midtre Gauldal Kommune. Som så mange andre kommuner har vi en svært stram økonomi, og det gjenspeiles da i kulturhusets budsjett.

Kulturhuset har 4 ansatte, fordelt på 2,8 årsverk pluss litt tilkallingshjelp. Årlig har vi ca 10000 besøkende på kino, ca 10000 solgte billetter på kulturarrangement. I tillegg har vi et besøk på 20000 andre personer. Det er folk som er på kurs, gratisarrangement, kulturskolens bruk av våre lokaler, skolenes bruk av våre lokaler osv. Totalt har vi altså ca 40000 personer som på en eller annen måte er innom vårt system.

Hvorfor ønsket Støren Kulturhus å investere i nye systemer:

 

Knut Inge Solen, kulturhusleder ved Støren Kulturhus er en fornøyd mann.

Rett over sommerferien i år, inngikk han avtale med oss i HCL Nordic om å komme i gang med Lily – integrert med billettsystemet DX som benyttes hos kulturhuset.

Bakgrunnen for at han ønsket å komme i gang, var behovet for å kunne gi viktige (og lovlige) meldinger og beskjeder til publikum så effektivt som mulig. Med nedstenging av samfunnet ferskt i minne på våren, så skjønte han at det var viktig å ha rask tilgang til kontaktinfo til de personer som hadde kjøpt billett til kommende eventer, slik at han kunne informere om eventuelle endringer i oppsett, beskjed om tiltak ifb med smittevern og i verste fall kansellering av forestillinger og konserter.

Et annet argument som var viktig for Knut Inge, var omdømmet til både kulturhuset i Støren og kommunen generelt. At det var viktig å beholde det gode omdømmet og helst forbedre det, selv om det var en vanskelig tid.

Et tredje argument var at han så at det var veldig viktig at han som kulturhusleder var rustet til å begynne å markedsføre og gjennomføre arrangement i fremtiden, når samfunnet kan gå tilbake til slik vi kjenner det.  

Kjenner du de tre gyldige årsaker til at du kan sende nyhetsbrev eller SMS?

Investeringer i 2020 er vanskelig:

 

Selv om Knut Inge hadde mange gode argumenter for hvorfor man skulle investere tid og penger i et verktøy som Lily, så var det veldig vanskelig å få gjennom hos enhetsleder.

Årsaken kjenner vi alle, Korona har vært en påkjenning for samfunnet generelt, men få bransjer har vært hardere rammet enn underholdningsbransjen. Det går hardt ut over et budsjett for det enkelte kulturhus og dermed var svarene Knut Inge fikk negative; det var ikke penger til dette. Han måtte faktisk pause sin Mailchimp konto, for å spare alle de kronene han kunne.

Det så rett og slett mørkt ut.

Men så fikk han en idé, hvorfor ikke kalle investeringen som måtte til for å komme i gang, for ‘koronatiltak’?

Selv om Støren Kulturhus tilbake i august så at de kunne begynne å markedsføre og gjennomføre forestillinger og konserter igjen, så lå frykten i bakhodet, at det snart kunne bli nedstengning på nytt. Han gikk derfor til enhetsleder for å argumenterte for at samarbeidet med HCL Nordic og løsningen Lily var et nødvendig koronatiltak som var helt avgjørende for kulturhuset i den fasen man sto overfor. 

Plutselig var svaret ‘ja’ og forklaringen var enkel, denne form for kostnader kunne motta støtte fra staten i form av koronastøtte. Det vil si at kostnadene ikke lenger belastet budsjettet i kommunen men regningen ble sendt videre. 

Derfra og frem til nå, har Knut Inge investert i flere tjenester fra oss i HCL Nordic, blant annet kurs, support til Mailchimp og ikke minst kommet seg i gang med SMS-løsningen vår.  I tillegg har han gjennomført flere oppussingprosjekter på kulturhuset, kjøpt nye infoskjermer og mye annet. Alt sammen som en del av koronatiltak.

Veien videre:

Nå som Støren Kulturhus er godt i gang med nye digitale verktøyer for effektiv kommunikasjon, så er spørsmålet hva dette skal føre til. 

Dette sier Knut Inge selv:

Over tid så forventer jeg å sitte med en mengde data og nyhetsbrevmottakere jeg kan bruke aktivt i markedsføringen uten at det oppfattes som spam. Det vil si at jeg kan nå ut til flere, også med de smale filmene og kultur-arrangementene:
– Økt besøk
– Økt tilhørighet til vårt program
– Mulighet til kjappe beskjeder ved flytting av sal, nummererte/unummererte plasser osv.
– Jeg forventer også å være i stand til å automatisere deler av markedsføringen.
– Få publikums tilbakemeldinger og tips gjennom surveys
Avslutningsvis sier han dette:
 
Forventer egentlig ganske mye over tid, men mye faller jo på at vi som hus må tørre å ta tak i verktøyene.
 
For oss i HCL Nordic, er det bare å ønske Støren Kulturhus og Knut Inge masse lykke til videre med arbeidet, og vi håper på at vi med vår løsning, har vært med til å gjøre koronakrisen litt enklere å komme gjennom.
 
Vi leverer løsningen til billettsystemene Eventim, DX og Ticketmaster.