Bestill nettside fra oss i dag
WordPress Nettside

Vi benytter den mest allsidige plattformen som finnes – WordPress.

Vi kan bygge dine nettsider med de funksjoner du har behov for, i stedet for at du må tilpasse deg de funksjoner som finnes i systemet.

90% av folks kjøpsprosesser starter på nett. For B2B bedrifter er andelen 70%

Undersøkelse fra Fleishmann-Hillard

At dine nettsider blir funnet
For at nettsidene dine skal bli funnet av flest mulig, kan du optimalisere dem for søkemotorene.
Les mer om våre SEO tjenester her.

Alle nettsider vi leverer er responsive, altså tilpasset for mobile enheter. Allerede i 2014 tok mobiltrafikken igjen trafikken fra PC i Norge, men vi gjør alltid en vurdering av hva dine viktigste prioriteringer med henhold til enhet er.

At dine nettsider tjener bedriften best mulig
Hvordan nettsidene dine skal utformes for å tjene bedriften best mulig, avhenger av ulike faktorer. Vi starter derfor alltid med å bli kjent med bedriften slik at vi får skaffet oss nødvendig innsikt for å kunne gi deg et best mulig forslag. Forslaget er da tilpasset hvem dere er, hvem deres kunder er, hvilke behov og ønsker dere har og hvilke konkrete handlinger dere ønsker at kundene skal gjøre når de besøker nettstedet ditt. Samt at det er tilpasset deres ressurser og budsjett.

I utviklingen av dine nettsider, tar vi også høyde for hvilke sider dine besøkende lander på. På kontoret kommer besøkende inn gjennom hoveddøren din og du kan ønske dem velkommen der. På nett kommer besøkende inn av både vinduer og bakdører, så du må ta høyde for at alle undersider også ønsker besøkende velkommen på en god måte, formidler ditt viktigste budskap og viser dem videre rundt.

Modulbasert oppbygging
Vi vet at mange ønsker å gjøre endringer på nettsiden selv; både oppdatere informasjon, legge til sider og innlegg, og vi bygger deres nettside med dette i tankene.

Vi utvikler nettsider med modulbasert oppbygging, det vil si at det er enkelt for deg å legge til ny informasjon, uten at det går ut over verken design eller funksjonalitet. Se på det som byggeklosser der alt du trenger å gjøre er å fylle inn nødvendig informasjon, og om ønskelig, flytte litt rundt på de. En slik oppbygging gir deg full frihet, med en trygghet om at siden fortsatt vil se akkurat like fin og intuitiv ut.

Ta kontakt med oss i dag, så tar vi en prat.

Hilde Haustreis, Project manager

Hilde Haustreis,
Project manager