Big horn staek house biff landingsside hcl nordic

05 aug BigHorn biffet opp responsen

Et praktisk eksempel på Marketing Automation

Hvordan du samler inn og bruker data, påvirker både din tidsbruk og ditt resultat. Det gjelder for alle bransjer og alle bedrifter.

I dette innlegget viser vi deg hvordan Marketing Automation kan forenkle din kommunikasjon, eksternt eller  internt. I dette tilfellet handler det om hvordan Big Horn Asker effektivt tok imot påmeldinger til et sommerarrangement, men metodikken kan benyttes til en rekke ulike prosesser.

Frisk Asker Ishockey har et lokalt sponsornettverk som både vi i HCL Nordic og restauranten Big Horn deltar i. Totalt består nettverket av omlag 100 bedrifter som støtter opp om den lokale idretten.

Før sommerferien inviterte nettverket til en sommerlunsj for alle medlemmene på Big Horn Asker.

Arrangementet ble først annonsert gjennom utsendelse av invitasjon på e-post og Facebook via siden til nettverket. Bestilling av mat kunne gjøres via Facebookoppslaget eller direkte på mail.

 

Bruk av sosiale medier og epostutsendelse (eller nettside) er en tidsriktig måte å kommunisere med sine kunder på. Det er også effektivt, spesielt Facebook treffer mange i Norge og skaper dermed god oppmerksomhet.

Det var heller ikke noe å si på oppslutningen med over 40 påmeldte. Utfordringen bestod i håndteringen av påmeldingene og matbestillingene:

  • Å håndtere 40+ reservasjoner som blir gjort på en tråd på FB eller ved å svare på en epost er enkelt og smart for gjesten/kunden. Men for restauranten/forretningen gir det mye manuelt arbeid. Man må manuelt behandle hver enkelt bestilling fra FB videre inn i en database eller en applikasjon.
  • Risikoen for å overse eller glemme en bestilling er høy.

Risikoen for misfornøyde kunder er altså stor. Selv om man egentlig har forsøkt å gjøre bestillingsrutiner så enkelt som mulig – betyr det lite dersom kundens bestilling blir glemt, eller man leverer noe annet enn kunden har bestilt.

Vi i HCL Nordic kastet oss rundt og tilbød Big Horn Asker å hjelpe til. Derfor satte vi opp en landingsside i Unbounce som helt enkelt ba kunden om 4 ting:

  • Navnet på bedrift
  • Fornavn og etternavn
  • Epostadresse kontaktperson
  • Bestilling av mat

Bestillingen av mat ble gjort ved å sette et kryss i ruten for den retten gjesten ønsket.

 

Landingsside Bighorn

Fremgangsmåten ble da at landingssiden ble delt som et nytt oppslag på FB, samt sendt ut på epost.

 

Facebook oppslag

 

 

Vi satte en frist for påmelding til dagen før arrangement, slik at restauranten fikk tid til å gjøre innkjøp og planlegge oppsettet.

Alle bestillinger med informasjonen vi etterspurte, samles opp i Unbounce og kan skrives ut eller kan tas ut som en fil og dermed overføres direkte over i et annet forretningssystem. Se dashbord under (API til andre forretningsssystemer, som muliggjør sømløs integrasjon, er også tilgjengelig og det tilbys et raskt voksende økosystem av kompatible forretningssystemer)

 

Påmelding BigHorn

 

Dermed fikk Big Horn Asker automatisk generert en liste over hvem som kom og hva de skulle spise – uten manuelt arbeid og uten risiko for feil. Markedsføringsverdien i en mer profesjonell branding er en verdi i seg selv.

Virender Gill – daglig leder hos Big Horn Asker sier:

Med MarketingBox-løsningen fra HCL Nordic fikk vi en enkel og grei løsning for å kunne håndtere bestillinger så effektivt som mulig. Det at vi kunne få samlet all informasjon om alle gjestene på én plass medførte mindre manuelt arbeid og ikke minst; det ga oss en besparelse på tiden vi ellers måtte bruke på å håndtere bestillingene.

 


 

Kommentarer